Woningbouw
Utiliteit

Milieu &
Energie

Zorg &
Welzijn

Beheer &
Onderhoud
Meves Installatie Advies
Meves Installatie Advies BV is een nationaal opererend adviesbureau die op technisch vlak advies uitbrengt. Meves streeft naar een gezonde groei in de markt en houdt zich bezig met advisering voor 'gebouwgebonden' installaties. Hierbij moet u denken aan advisering op het gebied van de volgende disciplines:
Op basis van haar kennis en ervaring biedt Meves kwalitatief hoogwaardige adviezen en ontwerpen. Waarbij zij een maximale bijdrage levert aan het creëren van een duurzaam en ecologisch verantwoord ontwerp. Meves Installatie Advies ondersteunt en adviseert zowel in de initiatief-, ontwerp- en besteksfase, als tijdens de aanbesteding, de uitvoering en het onderhoud en beheer.

Meves streeft ernaar om alle opdrachten in de genoemde fasen voor haar opdrachtgevers op een zo duurzaam mogelijke manier op te lossen. “Groen en Duurzaam Ondernemen” is voor Meves dan ook een zeer belangrijk thema. Onder meer architecten, aannemers, projectontwikkelaars, bouwmanagement, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, overheden en musea komen bij Meves Installatie Advies terecht.