Foto
Disciplines
Meves staat garant voor kwalitatief hoogwaardige adviezen en ontwerpen. Meves Installatie Advies ondersteunt en adviseert haar klanten dan ook zowel in de initiatief-, ontwerp- en besteksfase, als tijdens de aanbesteding, de uitvoering en het onderhoud en beheer. Hierbij richt Meves zich op advisering voor 'gebouwgebonden' installaties. Het adviesbureau houdt zich met name bezig met de volgende disciplines:
  • Elektrotechnische installaties
  • Werktuigbouwkundige installaties
  • Bouwfysica (akoestiek en geluid)
  • Beheer en onderhoud
  • Legionellapreventie en Legionellabeheer
  • Energiebesparingsadviezen / duurzaamheid