Foto
Zorg en Welzijn
In loop der jaren heeft Meves gemerkt dat het ontwerpen van gezondheidsinstellingen een grote verscheidenheid aan uitdagingen met zich meebrengt. Dit komt omdat er in de sector Zorg en Welzijn vele gebruikersgroepen zijn. Elke groep heeft een eigen sterke betrokkenheid en interesse om het proces op geïntegreerde wijze te vervullen en te perfectioneren:
  • Patiënten
  • Medische staf met hoge specifieke, professionele eisen
  • Management met grote financiële verantwoordelijkheden
  • Onderhoudsdienst
  • Bezoekers
Allemaal belangrijke gebruikers van het gebouw, maar wel met verschillende functionele behoeften. Het voorzien in al deze behoeften, zo is de visie van Mevis, is alleen mogelijk door binnen de sector Zorg en Welzijn specialistische kennis en oplossingen toe te passen.