Foto
Woningbouw en utiliteit
Binnen woningbouw en utiliteit staat Meves voor CO2-gestuurde oplossingen. Hierbij valt te denken aan het onderzoek dat onder schoolgebouwen is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM. Volgens het onderzoek voldoet in 80% van de onderzochte lokalen het CO2-gehalte niet aan de gezondheidsdeskundige advieswaarden.

Het slechte binnenklimaat zorgt voor een hoger ziekteverzuim onder leerkrachten en leerlingen. Om binnen de woningbouw tot een goed binnenklimaat te komen kan Meves onder andere CO2-metingen verrichten.