Foto
Legionellapreventie
De bekendste uitbraak van legionella is waarschijnlijk die van de Westfriese Flora in Bovenkarspel (1999). Naar aanleiding van dit drama is er regelgeving voor legionellapreventie opgesteld. Ook hiermee kan Meves u van dienst zijn.

Per 1 juli 2011 is deze wetgeving veranderd in het nieuwe drinkwaterbesluit in plaats van het (oude) waterleidingbesluit. Hierin zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, zo mogen enkel BRL 6010 gecertificeerde bedrijven nog risicoanalyses en beheersplannen opstellen voor legionella. Een volledig overzicht van de wijzigingen vindt u hier.

Eigenaren van de volgende collectieve installaties (prioritaire complexen) zijn verplicht om een risicoanalyse en het eventuele hieruit voortvloeiende beheersplan op te laten stellen:
 • Zorginstellingen (m.u.v. woningen met beperkt toezicht)
 • Gebouwen met een logiesfunctie
 • Opvangcentra voor asielzoekers
 • Gebouwen met een celfunctie
 • Badinrichtingen
 • Kampeerterreinen
 • Jachthavens
 • Truckstops
 • Bed & Breakfastlocaties
Voor de eigenaren van overige installaties geldt de zorgplicht. Dit betekent dat eigenaren verplicht zijn om de installatie te beheren en om deugdelijk leidingwater te leveren. Meves kan voor deze installaties een nulmeting uitvoeren.

Meves Installatie Advies is gecertificeerd conform de norm BRL 6010 voor het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen voor legionella. Bekijk hier ons certificaat.Legionellabeheer
Eigenaren en gebruikers van prioritaire complexen zijn verplicht tot het uitvoeren van beheerstaken en onderhoud aan de drinkwaterinstallatie. Enkele verplichtingen zijn onder andere:
 • Periodieke monstername
 • Periodieke keerklepcontrole
 • Verwijderen sediment en reinigen voorraadtoestellen
 • Periodieke temperatuurmetingen
Dit alles dient bijgehouden te worden in het Legionella Logboek. Voor het bijhouden van de beheerstaken is het digitale logboek ontwikkelt. Meves heeft de mogelijkheid om u hierbij geheel of gedeeltelijk te ontzorgen.

Wenst u hierover meer informatie te ontvangen of meer informatie over welke beheerstaken er uitgevoerd dienen te worden? Neem dan contact met ons op.