Foto
Bouwfysica (akoestiek en geluid)
Bouwfysica is essentieel bij het ontwerpen van een gebouw dat aan alle wensen en eisen voldoet. Meves heeft daarom ook deze discipline in huis. Met de juiste bouwfysica kan een optimaal leef- en werkklimaat worden bereikt. Dit gebeurt allereerst door bouwkundige maatregelen en wordt zo nodig aangevuld met technische installaties.

Meves is er voorstander van bouwfysica tot een integraal onderdeel van het ontwerp te maken. Hierdoor kan een goed comfortniveau gehaald worden.

Voor bouwfysica kan Meves u onder andere adviseren op de volgende gebieden:
 • Akoestiek
 • Bouwregelgeving
 • Bouwtechniek en -praktijk
 • Brandveiligheid
 • Energiezuingheid
 • Duurzaamheid
 • Thermografisch onderzoek
 • Luchtdoorlatendheid
 • Waterdichtheid
 • Ventilatiecapaciteit
 • Verwarming
 • Luchtsnelheid
 • Oppervlaktetemperatuur
 • Daglichttoetreding
 • Ruimtetemperatuur
 • Relatieve vochtigheid
Meves adviseert u op het gebied van bouwfysica onder meer over:
 • Geluidsbelasting op gevels van woningen/gebouwen
 • Berekening van geluidswering op gevels
Tevens doet Meves, indien gewenst, onderzoek naar:
 • Geluidshinder
 • Geluidsuitstraling van gebouwen en installaties
 • Geluidsemissie op gevels en nabijgelegen gebouwen
 • Industrielawaai en lawaai op de arbeidsplaats
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.